Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rok założenia: 1918

 

Status:

katolicka szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o nadaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu pełnych praw państwowych szkół akademickich (Dz.U. RP Nr 27, poz. 242);

  • ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

 

Adres:

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. (081) 445 41 01; fax (81) 445 41 90
internet: http://www.kul.pl/

NIP 712-016-10-05

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2013, godz. 16:00 - Andrzej Zykubek