Studia i studenci (stan na 30 listopada 2016 r.)

 

Łącznie na Uniwersytecie kształci się 12 075 osób, w tym:

 

10 407 studentów:
  9 754 na studiach stacjonarnych
    653 na studiach niestacjonarnych

 

1 668 doktorantów:
1 394 na studiach stacjonarnych
   274 na studiach niestacjonarnych

 

Liczba kierunków studiów: 40

Uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego doktora: 12
do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego: 10

Pracownicy (stan na 28 stycznia 2016 r.)


Nauczyciele akademiccy: 1097


Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: 930

w tym:

- pracownicy administracji: 371

- pracownicy bibliotek i wydawnictwa: 133

- pracownicy obsługi teleinformatycznej: 36

- pracownicy naukowo-techniczni i techniczni: 35

- pracownicy obsługi: 355


Razem: 2027

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2016, godz. 09:55 - Anna Hałas