Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zarządzania pracownią badań jakościowych i pracownią analiz danych niebadawczych (ekspert ds. badań jakościowych)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zarządzania pracownią badań jakościowych i pracownią analiz danych niebadawczych (ekspert ds. badań jakościowych) niezbędnych do utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych KUL.

 

Zapytanie ofertowe [pdf]

Formularz oferty [doc]

Wykaz doświadczenia [doc]


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zarządzania pracownią badań ilościowych online i pracownią badań ilościowych bezpośrednich

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zarządzania pracownią badań ilościowych online i pracownią badań ilościowych bezpośrednich niezbędnych do utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych KUL.

 

Zapytanie ofertowe [pdf]

Formularz oferty [doc]

Wykaz doświadczenia [doc]

 


Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018, godz. 15:21