Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę probówek do cytometru przepływowego na potrzeby grantu badawczego w ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę probówek do cytometru przepływowego na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów do systemu Biacore na potrzeby grantu badawczego w ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów do systemu Biacore na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia audytu dotyczącego wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dla UCRK

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia audytu dotyczącego wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dla Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania Kompetencji.

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 wzór umowy

 


Składanie ofert na usługę przeprowadzenia audytu projektu pn. „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia audytu projektu pn. „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 wzór umowy

Załącznik nr 8 wytyczne do weryfikacji wydatków

 


Ostatnia aktualizacja: 25.03.2019, godz. 12:01