Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przedstawia ofertę sprzedaży nieruchomości będącej własnością uczelni położonej w Lublinie przy ul. Zbożowej 59/61

 

OFERTA [PDF]

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2017, godz. 10:19 - Damian Liszka