Dostawa bezterminowych licencji oraz narzędzi do badania potencjału zawodowego studentów i losów zawodowych absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na potrzeby realizacji projektu „Cool Careers” z podziałem na części

Autor: Agnieszka Kiszka
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2018, godz. 13:05 - Agnieszka Hencner-Chmiel