Dostawa bezterminowych licencji oraz narzędzi do badania potencjału zawodowego studentów i losów zawodowych absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na potrzeby realizacji projektu „Cool Careers” z podziałem na części

Autor: Agnieszka Kiszka
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2018, godz. 09:24 - Beata Zięba