Dostawa oprogramowania wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z Systemu Informacji Prawnej z aktualizacjami dla studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Autor: Beata Zięba
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2017, godz. 00:18 - Agnieszka Hencner-Chmiel