Dostawa wyposażenia na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Medialnego oraz sprzętu fotograficznego na potrzeby realizacji projektu „Polish Cathedrals” z podziałem na części.

Autor: Agnieszka Hencner-Chmiel
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2018, godz. 23:32 - Agnieszka Hencner-Chmiel