1. dr hab. Konrad Klimkowski - Przewodniczący
 2. ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL - Zastępca Przewodniczącego
 3. dr Tomasz Barszcz
 4. dr hab. Monika Komsta
 5. dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl
 6. dr inż. Rafał Lizut
 7. dr Artur Banach
 8. dr hab. Danuta Grzesiak-Witek
 9. mgr Kamil Mania
 10. mgr Marcin Jędrejek
 11. Bartłomiej Mrozek
 12. Karolina Piasecka
 13. mgr Tomasz Tokarski
 14. Tomasz Zarębski

Obsługę administracyjną komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych sprawuje Dział Organizacyjno-Prawny. W sprawach dyscyplinarnych proszę kontaktować się pod numerem tel. (81) 445 41 77 lub (81) 445 41 26 oraz poprzez e-mail dop@kul.pl

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2017, godz. 10:24 - Przemysław Filipowicz