Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs

na stanowisko administracyjne

w Dziale Organizacyjno - Prawnym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • preferowane ukończenie jednej z aplikacji prawniczych,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym,
 • znajomość struktury Uczelni oraz zasad jej funkcjonowania,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dokładność i sumienność,
 • umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusz personalny kandydata,
 • oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Dz. U. 2016 poz. 922).”

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 140; tel. 81 445 40 70)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Dział Spraw Pracowniczych,

Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 22 stycznia 2018 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2018, godz. 14:46 - Agnieszka Hunicz