Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Inspektora ochrony danych

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane prawnicze lub informatyczne,
 • doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych,
 • znajomość przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (OJ L 119, 4.5.2016, s. 1–88),
 • wiedza fachowa dotycząca praktyk ochrony danych, w szczególności znajomość technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczeń; analizy ryzyka; dokumentacji przetwarzania i ochrony danych oraz norm technicznych odnoszących się do ochrony informacji,
 • umiejętność wypełniania zadań inspektora ochrony danych, zgodnie z art. 39 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dokładność i sumienność,
 • umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość struktury Uczelni oraz zasad jej funkcjonowania.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusz personalny kandydata,
 • oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)”.

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 140 w godz. 7.30-15.30, tel. 81 445 40 70)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Dział Spraw Pracowniczych,

Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 23 lutego 2018 r.  (data wpływu dokumentów do KUL)

Autor: Katarzyna Witek
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2018, godz. 14:17 - Katarzyna Witek