Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Serwisanta IT

w Dziale Teleinformatycznym

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 

Wymagania konieczne:

 

 1. Wykształcenie co najmniej średnie, kierunki techniczne lub informatyczne.
 2. Dobra znajomość systemów informatycznych i architektury PC w szczególności:

- doświadczenie w zakresie administracji systemami operacyjnymi (m.in. Windows XP, Vista, 7, 8);

- doświadczenie w zakresie obsługi aplikacji biurowych (MS Office, LibreOffice);

- bardzo dobra umiejętność technicznej obsługi komputerów PC i komputerów mobilnych (notebooki, netbooki, tablety);

- doświadczenie w konfiguracji sprzętowej PC oraz komputerów przenośnych;

- znajomość obsługi i konfiguracji drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek – do obowiązków pracownika będzie m.in. wstępne rozeznanie uszkodzenia tych    urządzeń, próba naprawy sprzętu własnymi siłami, kontrola pracy serwisu zewnętrznego w przypadku wezwania takiego serwisu;

- znajomość zagadnień konfiguracji sieci LAN na stacjach klienckich;

- doświadczenie i umiejętność diagnozowania problemów ze sprzętem,

  oprogramowaniem i dostępem do sieci;

- podstawowa znajomość zagadnień związanych z sieciami bezprzewodowymi;

- znajomość zagadnień dotyczących współdzielenia zasobów (plików, drukarek);

- umiejętność pracy zespołowej, skuteczność, myślenie koncepcyjne, planowanie i terminowa realizacja zadań;

- umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres;

- umiejętność kontaktu z klientem (komunikatywność);

- dyspozycyjność w sytuacjach konieczności pozostania w pracy poza   

  wyznaczonym czasem pracy;

- otwartość na inne powierzane przez przełożonego zadania.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 

 1. Doświadczenie zawodowe w obszarze informatycznym związanym z serwisem sprzętu komputerowego i obsługą klienta.
 1. Doświadczenie w zakresie pracy z aplikacjami do obsługi zgłoszeń użytkowników.
 2. Doświadczenie w pracy z systemem Linux.
 3. Znajomość zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych
 4. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusz personalny kandydata,
 4. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 5. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 140; tel. 81 445 40 70), w godzinach:  7.30-15.30.

lub przesłać na adres:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 14 lutego 2018 r. (data wpływu dokumentów do KUL)

Autor: Anna Borkowska
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2018, godz. 14:25 - Anna Borkowska