1. dr Krzysztof Dobieżyński - Przewodniczący
 2. ks. dr hab. Piotr Goliszek
 3. dr hab. Marek Piwowarczyk
 4. dr hab. Arkadiusz Stasiak
 5. dr hab. Danuta Opozda
 6. dr inż. Piotr Szkołut
 7. dr Tomasz Lenard
 8. (vacat) przedstawiciel Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
 9. mgr Konrad Kozioł
 10. (vacat) przedstawiciel doktorantów
 11. Miłosława Malinowska
 12. Szymon Milewski
 13. Magdalena Pawłowska
 14. Kamil Rolek

Obsługę administracyjną komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych sprawuje Dział Organizacyjno-Prawny. W sprawach dyscyplinarnych proszę kontaktować się pod numerem tel. (81) 445 41 77 lub (81) 445 41 26 oraz poprzez e-mail dop@kul.pl

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2017, godz. 13:23 - Damian Liszka