1. ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – przewodniczący;
  2. ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL;
  3. dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL;
  4. dr hab. Monika Walczak, prof. KUL;
  5. dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik;
  6. ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL;
  7. ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL;
  8. prof. dr hab. Ryszard Szyszka;
  9. prof. dr hab. Andrzej Kuczumow;
  10. dr Andrzej Januszewski – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”;
  11. mgr Magdalena Brzezińska – sekretarz.
Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, godz. 10:38 - Damian Liszka