1. ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – przewodniczący
  2. ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
  3. dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
  4. dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
  5. dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
  6. ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
  7. ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
  8. prof. dr hab. Ryszard Szyszka
  9. prof. dr hab. Andrzej Kuczumow
  10. dr Andrzej Januszewski – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
  11. mgr Magdalena Brzezińska – sekretarz
Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2017, godz. 10:33 - Przemysław Filipowicz