Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przedstawia ofertę sprzedaży nieruchomości będącej własnością uczelni położonej w Lublinie przy ul. Zbożowej 59/61

 

[OFERTA]

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2018, godz. 09:24 - Damian Liszka