Do kompetencji Pełnomocnika należy:

  1. utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z organizacjami polonijnymi, polskimi parafiami za granicą i Towarzystwami Przyjaciół KUL poza granicami kraju;
  2. koordynacja działań delegatów Rektora KUL;
  3. przeprowadzanie, w porozumieniu z Prorektorem ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą,  akcji promujących KUL za granicą;
  4. popularyzowanie wśród Polonii inicjatyw podejmowanych przez KUL, w szczególności przez Uniwersytet Otwarty i Szkołę Języka i Kultury Polskiej, w porozumieniu z kierownikami tych jednostek.
Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2013, godz. 13:44 - Anna Hałas