Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
(753/II/5)


Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek Prorektora ds. studenckich, na podstawie art. 161 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz.U. z 2012 r., poz. 572, ze zm.) przyjmuje Regulamin studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, stanowiący załącznik do uchwały.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Regulamin studiów wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

 

Przewodniczący Senatu KUL

/-/ ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

Regulamin studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [PDF] - 2015

Regulamin obowiązuje od 1 października 2015 r.

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2015, godz. 11:20 - Damian Liszka