Uchwała Senatu KUL z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (777/II/4, Monitor KUL poz. 241)

 

Regulamin studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [PDF]

Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 1 października 2017 r.

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2017, godz. 13:39 - Damian Liszka