Roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Konwiktu Księży Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Autor: Beata Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.08.2018, godz. 14:38 - Agnieszka Hencner-Chmiel