Roboty budowlane polegające na remoncie i dostosowaniu do potrzeb utworzenia Kaplicy pomieszczenia w Męskim Domu Studenckim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II położonym przy ul. Konstantynów 1B w Lublinie.

Autor: Agnieszka Hencner-Chmiel
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2018, godz. 10:22 - Agnieszka Hencner-Chmiel