1. dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL – przewodniczący;
 2. dr Sławomir Hypś;
 3. dr hab. Maria Mocarz-Kleidienst, prof. KUL;
 4. dr Adam Zadroga;
 5. dr Damian Gil;
 6. mgr Anita Marszelewska;
 7. mgr Jadwiga Kowalik;
 8. mgr Andrzej Tylenda;
 9. mgr Paweł Zołoteńki;
 10. mgr Elżbieta Wal;
 11. mgr Magdalena Brzezińska;
 12. mgr Tomasz Górka;
 13. mgr Łucja Badeńska - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”;
 14. mgr Katarzyna Drobek – sekretarz.

 

Z sekretarzem Komisji można kontaktować się w Dziale Spraw Pracowniczych, Sekcji Spraw Socjalnych pod numerem tel. (81) 445 32 06, e-mail: kostrysz@kul.lublin.pl

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, godz. 08:48 - Damian Liszka