1. dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL – przewodniczący
  2. ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
  3. dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
  4. dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
  5. ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
  6. mgr Paweł Zołoteńki
  7. mgr Elżbieta Wal
  8. mgr Magdalena Brzezińska
  9. mgr Przemysław Filipowicz
  10. mgr Bożena Żurek
  11. mgr inż. Tomasz Urawski – sekretarz

Z sekretarzem Komisji można kontaktować się w Dziale Finansowym, Sekcji Analiz Budżetowych pod numerem tel. (81) 445 42 76, e-mail: tomuraw@kul.pl

 

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2017, godz. 10:34 - Przemysław Filipowicz