1. dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL – przewodniczący;
  2. ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL;
  3. dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL;
  4. dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik;
  5. ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL;
  6. mgr Paweł Zołoteńki;
  7. mgr Elżbieta Wal;
  8. mgr Magdalena Brzezińska;
  9. mgr Przemysław Filipowicz;
  10. mgr Bożena Żurek;
  11. mgr inż. Tomasz Urawski – sekretarz.

Z sekretarzem Komisji można kontaktować się w Dziale Finansowym, Sekcji Analiz Budżetowych pod numerem tel. (81) 445 42 76, e-mail: tomuraw@kul.pl

 

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, godz. 08:00 - Damian Liszka