1. ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL – przewodniczący
  2. ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
  3. dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
  4. dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL
  5. dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
  6. dr hab. Elżbieta Rydz
  7. dr hab. Małgorzata Charytanowicz
  8. dr Anna Pytlak
  9. ks. dr Bartłomiej Krzos
  10. ks. dr Marek Słomka
  11. dr Helena Błazińska
  12. mgr Piotr Olejarnik
  13. dr Jerzy Wójcik
  14. dr hab. Rafał Biskup
  15. mgr Małgorzata Stróżyńska
  16. ks. mgr Rafał Sztejka
  17. mgr Liliana Kycia
  18. mgr inż. Ewa Kula
  19. ks. dr hab.Rafał Charzyński
  20. ks. mgr Jan Strzałka
  21. dr Damian Szelszczuk
  22. Bartłomiej Mrozek – przedstawiciel studentów
  23. mgr lic. Krzysztof Szlanta – przedstawiciel doktorantów
  24. mgr Ewa Zdanikowska – sekretarz

 

Z sekretarzem Komisji można kontaktować się w Sekretariacie Prorektora ds. studenckich tel. (81) 445 41 35, e-mail: ewazdan@kul.lublin.pl

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2017, godz. 10:35 - Przemysław Filipowicz