1. ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL – przewodniczący;
 2. ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL;
 3. dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL;
 4. dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL;
 5. dr hab. Arkadiusz Stasiak;
 6. dr hab. Elżbieta Rydz;
 7. dr hab. Małgorzata Charytanowicz;
 8. prof. dr hab. Ryszard Szyszka;
 9. prof. dr hab. Andrzej Kuczumow;
 10. dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL;
 11. mgr Helena Błazińska;
 12. mgr Piotr Olejarnik;
 13. dr Jerzy Wójcik;
 14. dr hab. Rafał Biskup;
 15. mgr Małgorzata Stróżyńska;
 16. o. mgr Rafał Sztejka;
 17. mgr Liliana Kycia;
 18. mgr Ewa Kula;
 19. Magdalena Pawłowska – przedstawiciel studentów;
 20. mgr Kamil Mania – przedstawiciel doktorantów;
 21. mgr Ewa Zdanikowska – sekretarz.

 

Z sekretarzem Komisji można kontaktować się w Sekretariacie Prorektora ds. studenckich tel. (81) 445 41 35, e-mail: ewazdan@kul.lublin.pl

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, godz. 10:21 - Damian Liszka