1. ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL – przewodniczący
 2. ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
 3. dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
 4. dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL
 5. dr hab. Jolanta Kllimek-Grądzka
 6. dr hab. Elżbieta Rydz
 7. dr hab. Małgorzata Charytanowicz
 8. dr Anna Pytlak
 9. ks. dr Bartłomiej Krzos
 10. ks. dr Marek Słomka
 11. dr Helena Błazińska
 12. mgr Piotr Olejarnik
 13. dr Jerzy Wójcik
 14. dr hab. Rafał Biskup
 15. mgr Małgorzata Stróżyńska
 16. ks. mgr Rafał Sztejka
 17. mgr Liliana Kycia
 18. mgr inż. Ewa Kula
 19. ks. dr hab.Rafał Charzyński
 20. ks. mgr Jan Strzałka
 21. dr Damian Szelszczuk
 22. Bartłomiej Mrozek – przedstawiciel studentów
 23. mgr lic. Krzysztof Szlanta – przedstawiciel doktorantów
 24. mgr Ewa Zdanikowska – sekretarz

 

Z sekretarzem Komisji można kontaktować się w Sekretariacie Prorektora ds. studenckich tel. (81) 445 41 35, e-mail: ewazdan@kul.lublin.pl

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2018, godz. 16:17 - Aleksandra Tokarska