I. Podkomisja ds. Nauki:

 

 1. o. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL – przewodniczący;
 2. ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL;
 3. dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL;
 4. dr hab. Monika Walczak, prof. KUL;
 5. dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik;
 6. ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL;
 7. ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL;
 8. prof. dr hab. Ryszard Szyszka;
 9. prof. dr hab. Andrzej Kuczumow;
 10. mgr Małgorzata Piotrowska – sekretarz.

 

Z sekretarzem Komisji można kontaktować się w Dziale Spraw Pracowniczych tel. (81) 445 40 07, e-mail: malgorzata.piotrowska@kul.pl

 


II. Podkomisja ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą:

 

 1. o. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL – przewodniczący;
 2. ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL;
 3. dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL;
 4. mgr Tomasz Kostecki;
 5. mgr Zdzisław Cieszkowski;
 6. mgr Agnieszka Gajda – przedstawiciel doktorantów;
 7. Mateusz Gabryel – przedstawiciel studentów;
 8. mgr Mariya Pelekh – sekretarz.

 

Z sekretarzem Komisji można kontaktować się w Dziale Współpracy z Zagranicą tel. (81) 445 41 06, e-mail: marusiapelekh@kul.lublin.pl

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2017, godz. 06:56 - Przemysław Filipowicz