1. dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL – przewodniczący
  2. dr hab. Bożena Czernecka-Rej
  3. ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
  4. ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
  5. dr hab. Dariusz Pachocki
  6. dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
  7. dr hab. August Zapała, prof. KUL
  8. dr Maciej Masłyk
  9. ks. dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL
  10. mgr inż. Anna Jakubiec
  11. mgr Beata Pyc

 

Z sekretarzem Komisji można kontaktować się poprzez e-mail: pycbeata@kul.lublin.pl

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2017, godz. 10:36 - Przemysław Filipowicz