1. dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL – przewodniczący;
  2. dr hab. Bożena Czernecka-Rej;
  3. ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL;
  4. ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL;
  5. dr hab. Dariusz Pachocki;
  6. dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL;
  7. dr hab. August Zapała, prof. KUL;
  8. dr Maciej Masłyk;
  9. ks. dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL;
  10. mgr inż. Anna Jakubiec;
  11. mgr Beata Pyc.

 

Z sekretarzem Komisji można kontaktować się poprzez e-mail: pycbeata@kul.lublin.pl

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, godz. 09:27 - Damian Liszka