1. dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Stanisława Steuden
 3. ks. dr hab. Jarosław Jęczeń
 4. dr hab. Paweł Gondek
 5. ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
 6. dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL
 7. dr Kamila Sobieraj
 8. dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
 9. dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
 10. dr Filip Ciepły
 11. dr Dorota Bis
 12. mgr Magdalena Brzezińska
 13. mgr Wiesława Chibowska
 14. mgr Agnieszka Hencner-Chmiel
 15. mgr inż. Anna Jakubiec
 16. mgr Anna Łukasiewicz
 17. mgr Wojciech Moniuszko
 18. mgr Cezary Ruta
 19. mgr Anna Tarnowska-Waszak
 20. mgr Marta Wziątek
 21. mgr Marek Toporowski - sekretarz

 

Z sekretarzem Komisji można kontaktować się w Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego tel. (81) 445 39 95, e-mail: jacekt@kul.lublin.pl

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2018, godz. 18:43 - Przemysław Filipowicz