1. dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL – przewodnicząca;
 2. ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL;
 3. dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL;
 4. dr hab. Piotr Telusiewicz;
 5. dr hab. Sebastian Piotrowski;
 6. dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL;
 7. dr Joanna Kapusta;
 8. dr Anna Witkowska-Paleń;
 9. prof. dr hab. Marian Żukowski;
 10. dr Marta Buk-Cegiełka;
 11. dr Michał Domagała;
 12. dr Barbara Wolny;
 13. mgr inż. Anna Jakubiec;
 14. mgr Wiesława Chibowska;
 15. mgr inż. Michał Budzyński;
 16. prof. dr hab. Stanisława Steuden;
 17. mgr Anna Tarnowska-Waszak;
 18. mgr Cezary Ruta;
 19. mgr Marta Wziątek;
 20. dr Dorota Bis;
 21. mgr Jacek Twardzik – sekretarz.

 

Z sekretarzem Komisji można kontaktować się w Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego tel. (81) 445 39 95, e-mail: jacekt@kul.lublin.pl

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2017, godz. 06:58 - Przemysław Filipowicz