Usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów niemieszkalnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na terenie Kazimierza Dolnego.

Autor: Agnieszka Kiszka
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2018, godz. 12:04 - Agnieszka Hencner-Chmiel