Usługa szkolenia certyfikowanego z baterii testów do badania kompetencji społecznych i poznawczych dla 3 doradców zawodowych zatrudnionych w Biurze Karier Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Autor: Beata Zięba
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2018, godz. 15:55 - Agnieszka Hencner-Chmiel