Usługa wykonania dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku Gmachu Głównego KUL do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wraz z przebudową pomieszczeń i instalacji.

 

Autor: Agnieszka Hencner-Chmiel
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2017, godz. 22:33 - Agnieszka Hencner-Chmiel