Usługa wykonania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego remontu dróg i chodników mieszczących się na posesji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy  ul. Konstantynów 1 w Lublinie.

Autor: Agnieszka Hencner-Chmiel
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2017, godz. 13:53 - Agnieszka Kiszka