Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont komory ciepłowniczej położonej na posesji KUL przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie oraz remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku KUL zlokalizowanym przy ul. Norwida 4 w Lublinie.

Autor: Agnieszka Hencner-Chmiel
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2017, godz. 08:21 - Agnieszka Kiszka