Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont komory ciepłowniczej położonej na posesji KUL przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie oraz remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku KUL zlokalizowanym przy ul. Norwida 4 w Lublinie

Autor: Agnieszka Kiszka
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2018, godz. 23:19 - Agnieszka Hencner-Chmiel