Usługa prowadzenia punktu wsparcia migrantów – Pracowni Integracji w ramach realizacji projektu „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji”

Usługa prowadzenia punktu wsparcia migrantów – Pracowni Integracji w ramach realizacji projektu  „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji”

Czytaj dalej...

Usługa jednorazowego mycia okien w budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli.

Usługa jednorazowego mycia okien w budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  w Stalowej Woli.

Czytaj dalej...

Dostawa oprogramowania na potrzeby realizacji projektu "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji Studentów i Pracowników KUL"

Dostawa oprogramowania na potrzeby realizacji projektu "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji Studentów i Pracowników KUL"

Czytaj dalej...

Usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów KUL na terenie Tomaszowa Lubelskiego.

Usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na terenie Tomaszowa Lubelskiego.

Czytaj dalej...

Usługa opracowania dokumentacji projektowej pn. „Rozbiórka budynków gospodarczych mieszczących się na posesji należącej do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Niecałej 8 w Lublinie”

Usługa opracowania dokumentacji projektowej pn. „Rozbiórka budynków gospodarczych mieszczących się na posesji należącej do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Niecałej 8 w Lublinie”

Czytaj dalej...

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Pracowni Biologii Środowiska WZPiNoS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Pracowni Biologii Środowiska WZPiNoS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na podziale sal dydaktycznych w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II położonych przy al. Racławickich 14 w Lublinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane polegające na podziale sal dydaktycznych w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II położonych przy al. Racławickich 14 w Lublinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”.

Czytaj dalej...

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych Profesjonalny Manager oraz przeprowadzenie programów rozwojowych dla pracowników KUL w ramach projektu „Zintegrowany Program ...

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych „Profesjonalny Manager” wraz z przeprowadzeniem procesu egzaminacyjnego i certyfikacyjnego oraz przeprowadzenie programów rozwojowych dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach realizacji projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników KUL” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Usługa druku techniką offsetową, oprawy i dostawy Encyklopedii 100-lecia KUL (tom 1 i 2)

Usługa druku techniką offsetową, oprawy i dostawy Encyklopedii 100-lecia KUL (tom 1 i 2).

Czytaj dalej...

Dostawa wyposażenia na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Medialnego oraz sprzętu fotograficznego na potrzeby realizacji projektu „Polish Cathedrals” z podziałem na części

Dostawa wyposażenia na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Medialnego oraz sprzętu fotograficznego na potrzeby realizacji projektu „Polish Cathedrals” z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2018, godz. 14:27