Zapewnienie dostępu do obiektów oraz usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie imiennych karnetów dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz członków ich rodzin

 

Autor: Beata Zięba
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2018, godz. 14:56 - Beata Zięba