1. dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL – przewodniczący
 2. dr Sławomir Hypś
 3. dr hab. Monika Sidor
 4. dr hab. Adam Zadroga
 5. mgr Anita Marszelewska
 6. mgr Jadwiga Kowalik
 7. mgr Andrzej Tylenda
 8. mgr Tomasz Górka
 9. mgr Małgorzata Baran-Sanocka
 10. mgr Elżbieta Wal
 11. mgr Magdalena Brzezińska
 12. mgr Łucja Badeńska - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 13. mgr Katarzyna Drobek – sekretarz

 

Z sekretarzem Komisji można kontaktować się w Dziale Spraw Pracowniczych, Sekcji Spraw Socjalnych pod numerem tel. (81) 445 32 06

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2019, godz. 14:07 - Małgorzata Panas