1. ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL – przewodniczący
 2. ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
 3. dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
 4. dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL
 5. dr hab. Jolanta Kllimek-Grądzka, prof. KUL
 6. dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
 7. dr hab. Magdalena Lubiarz
 8. dr Anna Pytlak
 9. ks. dr hab. Marek Słomka
 10. mgr Beata Panasiuk
 11. mgr Piotr Olejarnik
 12. dr Jerzy Wójcik
 13. mgr Małgorzata Stróżyńska
 14. ks. mgr Rafał Sztejka
 15. mgr Liliana Kycia
 16. dr Damian Szelszczuk
 17. dr Piotr Szelest
 18. s. mgr Anna Bieńkowska
 19. ks. dr Mariusz Lach
 20. dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
 21. ks. dr Łukasz Mudrak
 22. Michał Kędra
 23. Katarzyna Zając – przedstawiciel studentów
 24. mgr Magdalena Bednarska – przedstawiciel doktorantów
 25. mgr Ewa Zdanikowska – sekretarz

 

Z sekretarzem Komisji można kontaktować się w Sekretariacie Prorektora ds. studenckich tel. (81) 445 41 35, e-mail: ewazdan@kul.lublin.pl

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2019, godz. 13:47 - Aleksandra Tokarska