1. dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL – przewodniczący
 2. dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
 3. ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
 4. ks. prof. dr hab. Marian Zając
 5. dr hab. Michał Domagała
 6. dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL
 7. dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
 8. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
 9. dr Marcin Płonkowski
 10. dr hab. Anna Sierosławska
 11. ks. dr hab. Roman Sieroń
 12. dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 13. mgr lic. Krzysztof Szlanta - przedstawiciel doktorantów
 14. Magdalena Pawłowska – przedstawiciel studentów
 15. Wanda Rumińska – sekretarz

 

Z sekretarzem Komisji można kontaktować się w Dziale Spraw Pracowniczych, tel. (81) 445 40 06, e-mail: wanda.ruminska@kul.lublin.pl

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2019, godz. 13:57 - Aleksandra Tokarska