Do kompetencji Pełnomocnika należy:

  1. udział i reprezentowanie Uniwersytetu w pracach Rady Programowej Akademii Artes Liberales;
  2. nadzór nad rekrutacją studentów KUL do AAL;
  3. opieka nad studentami KUL uczestniczącymi w Programie AAL;
  4. opieka nad studentami innych uczelni odbywających na KUL program studiów w ramach AAL;
  5. organizacja sesji naukowo-dydaktycznych AAL, za które odpowiedzialny jest KUL;
  6. odpowiedzialność za wykonywanie innych zadań, do których zobowiązany jest KUL z tytułu współpracy z innymi uniwersytetami w ramach AAL;
  7. odpowiedzialność za udział KUL w programie studiów doktoranckich AAL.
Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2013, godz. 13:41 - Anna Hałas