Zapytanie ofertowe na wykonanie usług kserograficznych polegających na powielaniu materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń na potrzeby projektu „Otwarta Integracja”

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia OI nr 6/2016 z dnia 8.12.2016 na wykonanie usług kserograficznych polegających na powielaniu materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń na potrzeby projektu „Otwarta Integracja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Formularz oferty [DOC]

Oświadczenie [DOC]

 

ROZSTRZYGNIĘCIE [PDF]

 


Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawę publikacji z serii Corpus Christianorum

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę publikacji z serii Corpus Christianorum:

 

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Wycena


Konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (Harmonia HS)

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (Harmonia HS), w ramach projektu pt. "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego"

 

Ogłoszenie [PDF]


Zapytanie ofertowe na usługę reklamy billboardowej w ramach projektu pt. "Otwarta Integracja"

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia usługi reklamy billboardowej polegającej na wydruku projektu, naklejeniu (w tym montaż i demontaż) oraz ekspozycji 6 billboardów na terenie miasta Lublin wraz z opłaceniem miejsca reklamowego w ramach projektu pt. „Otwarta Integracja”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Formularz oferty [DOC]

Oświadczenie [DOC]

 

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

Rozstrzygnięcie postępowania [PDF]


Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia usługi cateringowej podczas organizowanej Szkoły Letniej w ramach projektu „Otwarta Integracja” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia usługi cateringowej podczas organizowanej Szkoły Letniej w ramach projektu „Otwarta Integracja” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

Zapytanie ofertowe [PDF]
Załączniki [DOC]

 

ROZSTRZYGNIĘCIE [PDF]


Zapytanie ofertowe na dostawę gazów i usługę dzierżawy butli dla KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na: Dostawę gazów i usługę dzierżawy butli dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Załączniki [DOC]

 

Unieważnienie postępowania [PDF]


Zapytanie ofertowe na usługę Realizacji wywiadów pogłębionych wśród seniorów uzależnionych od gier hazardowych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia oferty na usługę Realizacji wywiadów pogłębionych wśród seniorów uzależnionych od gier hazardowych, w ramach projektu Hazard w życiu seniorów, współfinansowanego ze środków Ministra Zdrowia.

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Formularz oferty [DOC]

Załącznik nr 1 - Doświadczenie [DOC]

Załącznik nr 2 - Kwalifikacje [DOC]

 

ROZSTRZYGNIĘCIE [PDF]


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek