Składanie ofert na usługę przeprowadzenia audytu projektu pn. „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia audytu projektu pn. „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 wzór umowy

Załącznik nr 8 wytyczne do weryfikacji wydatków

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych akcesoriów laboratoryjnych do chromatografii na potrzeby grantu badawczego w ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych akcesoriów laboratoryjnych do chromatografii

na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu testów API ZYM wraz z odczynnikami na potrzeby projektu badawczego w Katedrze Biochemii i Chemii Środowiska KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu testów API ZYM wraz z odczynnikami na potrzeby projektu badawczego w Katedrze Biochemii i Chemii Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Zał. 1

Zał. 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę probówek BD Vacutainer z heparyną litową o pojemności 10 ml na potrzeby grantu badawczego w ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę probówek BD Vacutainer z heparyną litową o pojemności 10 ml na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu specjalistycznych żeli gradientowych 4-15% MP TGX Stain-Free 10W 5 na potrzeby projektu badawczego realizowanego w Katedrze Biologii Molekularnej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu specjalistycznych żeli gradientowych 4-15% MP TGX Stain-Free 10W 5 na potrzeby projektu badawczego realizowanego w Katedrze Biologii Molekularnej.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników 5 x FIREPol® Master Mix Ready to Load 12.5 mM MgCl2

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników 5 x FIREPol® Master Mix Ready to Load 12.5 mM MgCl2 na potrzeby grantu badawczego: Naturalna i stymulowana aktywność metanogeniczna polskich węgli kopalnych (1/6-3-16-51-00).

 

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę kolb miarowych trapezoidalnych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę kolb miarowych trapezoidalnych na potrzeby badań prowadzonych w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofertowe 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Informacja o otwarciu ofert

 

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę rękawic lateksowych do portu rękawicowego komory aerobowej zakończonych o-ringiem

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę rękawic lateksowych do portu rękawicowego komory aerobowej zakończonych o-ringiem na potrzeby grantu badawczego: Naturalna i stymulowana aktywność metanogeniczna polskich węgli kopalnych (1/6-3-16-51-00)

 

Zapytanie ofertowe 

załącznik 1

załącznik 2

 

Informacja o otwarciu ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych buforów/płynów do cytometru przepływowego MACSQuant Analyzer 10 na potrzeby tematu badawczego realizowanego w Pracowni Stresu Oksydacyjnego KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznych buforów/płynów do cytometru przepływowego MACSQuant Analyzer 10 na potrzeby tematu badawczego realizowanego w Pracowni Stresu Oksydacyjnego KUL.

 

Zapytanie ofertowe

Zał. 1

Zał. 2  

Informacja o otwarciu ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek