1. s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Mariola Łaguna
 3. ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
 4. dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
 5. ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
 6. prof. dr hab. Piotr Kulicki
 7. dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
 8. dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL
 9. dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
 10. ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
 11. dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
 12. dr hab. Wacław Bąk
 13. dr hab. Piotr Magier
 14. dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
 15. dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
 16. dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL
 17. dr Rafał Kuzioła
 18. dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
 19. dr Katarzyna Kołakowska
 20. mgr Magdalena Brzezińska
 21. mgr Damian Liszka
 22. mgr inż. Marcin Przypis
 23. mgr Iwona Pietrzak
 24. mgr Bożena Żurek
 25. dr Grzegorz Wiącek
 26. mgr Agnieszka Pajdowska
 27. mgr Tomasz Zarębski

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia sekretarz – mgr Monika Malinowska-Panasiuk.

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2021, godz. 20:45 - Małgorzata Panas