Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przedstawia ofertę sprzedaży nieruchomości będącej własnością uczelni położonej w Lublinie przy ul. Zbożowej 59/61

 

[OFERTA]

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2019, godz. 08:52 - Aleksandra Tokarska