Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przedstawia ofertę sprzedaży nieruchomości będącej własnością uczelni położonej w Lublinie przy ul. Zbożowej 59/61

 

[OFERTA]

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2021, godz. 19:27 - Małgorzata Panas