Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przedstawia ofertę sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu biurowo-handlowo-usługowego położonego przy ul. ks. J. Popiełuszki 6 w Stalowej Woli

 

OFERTA

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2020, godz. 11:12 - Małgorzata Panas