Dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych w wersji drukowanej
i elektronicznej dla Biblioteki Głównej i Bibliotek Specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Biblioteki Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli na rok 2019.

Autor: Agnieszka Kiszka
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2018, godz. 13:46 - Agnieszka Kiszka