Usługa przeprowadzenia audytu projektu pn. „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Autor: Agnieszka Kiszka
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2019, godz. 13:56 - Agnieszka Kiszka