Wykonanie badań socjologicznych w ramach projektu pn. „Postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a legislacja i praktyka pastoralna Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce”.

 

Autor: Agnieszka Hencner-Chmiel
Ostatnia aktualizacja: 28.08.2019, godz. 16:30 - Beata Zięba