1. ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz – przewodniczący

 2. pełnomocnik ds. finansów (vacat)
 3. o. mgr Jakub Lasyk
 4. mgr Małgorzata Baran-Sanocka
 5. dr Dorota Bis
 6. mgr inż. Marcin Przypis
 7. kierownik Działu Teleinformatycznego (vacat)
 8. mgr inż. Przemysław Łoboda
 9. mgr Kazimierz Dudkiewicz
 10. mgr Krystyna Szawłowska
 11. mgr Katarzyna Zając
 12. Julia Wąs

Obsługę kancelaryjną Komisji zapewnia Dział Teleinformatyczny.

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2021, godz. 17:55 - Małgorzata Panas