Dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i elektronicznej dla Biblioteki Głównej i Bibliotek Specjalistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Biblioteki Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli na rok 2020.

 

 

Autor: Agnieszka Kiszka
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2019, godz. 08:59 - Agnieszka Kiszka