Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę podłoży hodowlanych oraz surowicy linii komórkowej HepG2 na potrzeby grantu naukowego realizowanego w Pracowni Biologii Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

 

 

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2019, godz. 15:16 - Małgorzata Panas