1. ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – przewodniczący
  2. ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
  3. dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
  4. dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
  5. dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
  6. ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
  7. ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
  8. prof. dr hab. Ryszard Szyszka
  9. prof. dr hab. Andrzej Kuczumow
  10. dr Andrzej Januszewski – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
  11. mgr Magdalena Brzezińska – sekretarz
Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2019, godz. 13:58 - Aleksandra Tokarska