1. dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL – przewodniczący
  2. ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
  3. dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
  4. dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
  5. ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
  6. mgr Małgorzata Baran-Sanocka
  7. mgr Elżbieta Wal
  8. mgr Magdalena Brzezińska
  9. mgr Aleksandra Tokarska
  10. mgr Bożena Żurek
  11. mgr inż. Tomasz Urawski – sekretarz

Z sekretarzem Komisji można kontaktować się w Dziale Finansowym, Sekcji Analiz Budżetowych pod numerem tel. (81) 445 42 76, e-mail: tomuraw@kul.pl

 

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2018, godz. 12:43 - Aleksandra Tokarska