I. Podkomisja ds. Nauki:

 

 1. dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL – przewodniczący
 2. ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
 3. dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
 4. dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
 5. dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
 6. ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
 7. ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
 8. prof. dr hab. Ryszard Szyszka
 9. prof. dr hab. Andrzej Kuczumow
 10. mgr Bożena Żurek
 11. mgr Elżbieta Wal
 12. dr Katarzyna Kołakowska
 13. mgr Damian Liszka
 14. dr Grzegorz Wiącek
 15. mgr Małgorzata Piotrowska – sekretarz

 

Z sekretarzem Komisji można kontaktować się w Dziale Spraw Pracowniczych tel. (81) 445 40 07, e-mail: malgorzata.piotrowska@kul.pl

 


II. Podkomisja ds. Współpracy z Zagranicą:

 

 1. ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL – przewodniczący
 2. dr Helena Błazińska
 3. ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL
 4. ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
 5. mgr Tomasz Kostecki
 6. mgr Kamil Mania – przedstawiciel doktorantów
 7. Marlena Przygoda – przedstawiciel studentów
 8. mgr Renata Kras – sekretarz

 

Z sekretarzem Komisji można kontaktować się w Dziale Współpracy z Zagranicą tel. (81) 445 41 06

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2019, godz. 13:52 - Aleksandra Tokarska